logo
محیط زیست

مسئولیت در قبال محیط زیست هیچ محدویتی نداشته و هوشیاری در قبال آن جزئی از اصول و فلسفه کاری شرکت پیستون ایران (IPMCo) در تامین و تولید می باشد. ما اعتقاد داریم که فرآیند تولید می بایست حافظ سلامتی انسان و طبیعت در حال و آینده بوده و در این راستا اقدامات ذیل صورت پذیرفته است :
• ایجاد تصفیه خانه پیشرفته به منظور از بین بردن پساب های خروجی آلاینده محیط زیست 
• استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی  ISO 14001 
• مشارکت در کاهش مصرف سوخت خودرو و کاهش آلودگی هوا با طراحی محصولات جدید
• خرید، بکارگیری و نگهداری مواد و ماشین آلات در شرایطی که کمترین ریسک و خطر را برای محیط کاری پرسنل و محیط زیست داشته باشد. 
• اطلاع رسانی و آموزش منظم به کارکنان در جهت ایجاد امنیت و کاهش صدمات ناشی از کار ایشان به محیط زیست در همه سطوح کارخانه 
• حذف ضایعات تولید و برنامه ریزی جهت جلوگیری از حوادث


تماس با ما

آدرس :

 

 

 

کارخانه تبریزدیزل آباد، منطقه صنعتی غرب

کدپستی :    کارخانه: 5197713737
تلفن :   کارخانه: 34454334-041
عضویت در خبرنامه